Центробежные насосы Marly

 • Q (расход): от 5 до 600 м3/ч
  H (напор): от 5 до 140 м
  T (температура): от 90 до 90 °C
 • Q (расход): от 1 до 25 м3/ч
  H (напор): от 10 до 300 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 1 до 18 м3/ч
  H (напор): от 10 до 330 м
  T (температура): от 30 до 30 °C
 • Q (расход): от 1 до 66 м3/ч
  H (напор): от 10 до 460 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 880 м3/ч
  H (напор): от 10 до 700 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 270 м3/ч
  H (напор): от 10 до 300 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 1440 м3/ч
  H (напор): от 10 до 230 м
  T (температура): от 90 до 90 °C
 • Q (расход): от 5 до 320 м3/ч
  H (напор): от 10 до 85 м
  T (температура): от 90 до 90 °C
 • Q (расход): от 5 до 1440 м3/ч
  H (напор): от 10 до 970 м
  T (температура): от 180 до 180 °C
 • Q (расход): от 5 до 700 м3/ч
  H (напор): от 10 до 1600 м
  T (температура): от 180 до 180 °C
 • Q (расход): от 5 до 1200 м3/ч
  H (напор): от 10 до 1000 м
  T (температура): от 180 до 180 °C
 • Q (расход): от 1 до 110 м3/ч
  H (напор): от 10 до 280 м
  T (температура): от 110 до 110 °C
 • Q (расход): от 3 до 85 м3/ч
  H (напор): от 40 до 260 м
  T (температура): от 90 до 90 °C
 • Q (расход): от 5 до 50 м3/ч
  H (напор): от 3 до 55 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 2 до 24 м3/ч
  H (напор): от 2 до 7 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 2 до 18 м3/ч
  H (напор): от 2 до 18 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 180 м3/ч
  H (напор): от 3 до 34 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 17 м3/ч
  H (напор): от 3 до 55 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 5 до 200 м3/ч
  H (напор): от 3 до 25 м
  T (температура): от 40 до 40 °C
 • Q (расход): от 2 до 18 м3/ч
  H (напор): от 2 до 9 м
  T (температура): от 40 до 40 °C